Woordenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
B

Bijzondere verblijfsprocedure

Wil een ‘duurzame oplossing’ zoeken voor de niet-begeleide minderjarige vreemdeling. De oplossing kan zijn:
• gezinshereniging met de ouders.
• terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de minderjarige een verblijfsrecht heeft
• machtiging tot verblijf in België.