መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን (IO/DVZ/OE)

ንምእታው ናብ ክሊ መሬት ሃገር፡ ንፍቓድ ነባርነት፡ ምጥያስ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ምስጓጕ ወጻእተኛታትን ብዝምልከት ሓላፍነት ዝስከም ኣገልግሎት ህዝባዊ ኣገልግሎት። ንዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ብዝምልከት ናብ ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ኢኹም መመልከቲኹም እተቕርቡ።