Mësoni holandisht ose frëngjisht

Për të punuar, studiuar dhe për të krijuar kontakte me njerëzit në Belgjikë, duhet të mësoni gjuhën. Në Belgjikë, ju mund të bëni një kurs të gjuhës holandeze ose frënge, i cili është i përshtatur për folësit e sapoardhur jo-vendas.

Mësimi i gjuhës vendase

Ku mund ta mësoj gjuhën?

Në Belgjikë, njerëzit flasin frëngjisht ose holandisht, në varësi të vendit ku jetojnë. Në një pjesë të vogël të vendit (provinca e Liezhit) njerëzit flasin gjermanisht.

  • Të gjithë fëmijët nën moshën 18 vjeç mësojnë gjuhën holandeze, frënge ose gjermane në shkollë.
  • Të rrituritmund të regjistrohen në një kurs gjuhe.
Videoja “Kursi i gjuhës” Klikoni mbi “cc” për të ndryshuar gjuhën e titrave.