መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ፍቓድ ነባሪነት

ሓደ ሰብ ዜጋኣ ኣብ ዘይኰነ ሃገር ንኽነብር ክህልዎ ዝግባእ ወረቐት ፍቓድ። ዝበዝሓ ሃገራት ናባታተን ኣትዮም ክጣየሱ ወይ ክሰርሑ ኣብ ልዕሊ ዝደልዩ ሰባት ሕጋዊ ቀይድታት ይገብራ እየን።