Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
A

Arratisje

Shkuarja (përkohësisht) në fshehje. Zyra e Emigracionit DVZ/OE i konsideron veprimet e ndryshme si një formë e largimit.