Raadsashada guri

Ka dib marka laguu aqoonsado qaxootinimo, waxaad haysataa 2 bilood si aad u hesho guri aad leedahay. Waqtigaas ka dib, waa inaad ka tagtaa xarunta qaabilaada ama guriga ay leeyihiin CPAS/OCMW.

Ma raadinaysaa goob aad kireysato

Sida ugu dhakhsaha badan marka lagugu aqoonsado qaxootinimo gudaha Biljimka, waa inaad raadsataa guri aad leedahay. Wuxuu noqon karaa istuudiyo, duddo ama guri. Ka dib marka laguu aqoonsado qaxootinimo, waxaad sii wadi kartaa inaad ku noolaato xarunta qaabilaada ama guriga CPAS/OCMW 2 bilood oo kale. U isticmaal waqtigan inaad ku raadsato guri! Haddii aadan weli helin guri ka dib 2 bilood, Fedasil waxay muddadan kordhin kartaa ugu badnaan 4 bilood.

Diyaarso dukumeentiyadaada

Ka hor inta aadan bilaabin raadinta guri aad leedahay, hubso in dhammaan dukumeentiyadaada diyaar kuu yihiin.

Waxaad u baahan tahay dukumiintiyadan si aad u gabagabeyso heshiiska kirada

Halkee ka heli kartaa guri kugu habboon?

Waad raadsan kartaa guri.

  • Suuqa khaaska ah: iyadoo loo marayo wakaalada dawladda ama saaxiibo, ama dad aad is-barateen ama tabbaruceyaal kaa caawin kara inaad mid hesho.
  • Suuqa bulshada: Xafiis Bulsheed Kireysan (SVK/AIS) ama Shirkadda Guriyeynta Bulshada (SHM/SLS) waxay siiyaan guryo dadka u baahan guri.

Maxaad u baahan tahay inaad ka warheyso marka aad guri kireyneyso?

  • Hubi in guriga xaaladiisa fiican tahay. Ma leeyahay daarad bannaan oo ku filan? Ma jiraan meelo biyaha soo daadiyo? Ma leeyahay biyo, kululeyn iyo koronto? Ma yahay guriga meel ammaan u ah qoyskaaga?
  • Hubso inaysan lacag badan kaa bixin! Weydii shaqaalahaaga bulshada, ama qof aad ku kalsoon tahay oo ku noolaa Biljimka wakhti inuu ku siiyo, uu kugula taliyo.
  • Mulkiilaha iyo adiga (kireystaha) waa inaad saxiixdaan heshiis kiro.