پیداکردن خانه برای کرایه

بعد از اینکه پناهندگی شما تأیید شد، ۲ ماه فرصت دارید برای خودتان خانه‌ای پیدا کنید. بعد از آن، باید مرکز پذیرش یا خانۀ CPAS/OCMWرا ترک کنید.

اگر بعد از دو ماه هنوز خانه‌ای پیدا نکرده باشید، Fedasil می‌تواند این مدت را به حداکثر 4 ماه افزایش دهد.

مدارک خود را مرتب کنید

پیش از اینکه به دنبال خانه بگردید، مطمئن شوید تمام مدارک‌تان مرتب است.

برای انعقاد قرارداد اجاره، به این مدارک نیاز دارید.

چقدر می‌توانید اجاره پرداخت کنید؟ 

  • توصیه می‌کنیم از یک‌سوم درآمد خود برای خانه خود استفاده کنید. بیشتر از نیمی از درآمد خود را برای اجاره استفاده نکنید!

پیداکردن یک خانه

در کجا می‌توانید دنبال خانه بگردید؟

  • در بازار خصوصی: از طریق معاملات املاک و یا از طریق دوستان، آشنایان یا داوطلبانی که برای پیداکردن خانه به شما کمک می‌کنند.
  • در بازار اجتماعی: دفتر اجاره اجتماعی (SVK / AIS) یا شرکت مسکن اجتماعی (SHM/SLS) به افرادی که به خانه نیاز دارند، خانه پیشنهاد می‌دهند.

یک وقت برای بازدید تنظیم کنید

  • مطمئن شوید خانه در وضعیت مناسب است. آیا فضای کافی وجود دارد؟ آیا لکه‌های رطوبت وجود دارد؟ آب، سیستم گرمایشی و برق دارد؟ آیا خانه برای خانواده شما امن است؟

بستن قرارداد اجاره

  • شما (مستأجر) و صاحبخانه باید قرارداد اجاره امضا کنید.
  • صاحبخانه مبلغی به عنوان وثيقه‌ اجاره درخواست می‌کند. وثيقه اجاره برابر ۱ تا ۳ ماه اجاره است. می‌توانید از CPAS/OCMW بخواهید وثيقه اجاره را از قبل بپردازد، اما باید این مبلغ را بعداً پرداخت کنید.