Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
M

Marxaladda mudnaanta

Inta lagu jiro marxaladda mudnaanta, nuxurka codsigaaga ayaa la baarayaa (mudnaanta qofka iyadoo la fiirinayo). Xaqiiqooyinka dhabta ah ee codsigaaga ayaa la baarayaa.