Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
M

Mamnuucida usu imaanshaha

Dhammaan usu imaanshaha wax ka badan 2 qof oo aan aheyn xubnaha isku midka (nugleerka) qoyska waa la mamnuucay.