Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
H

Hawlgabka

Taageerada dhaqaale ee dadka marka ay dhamaato xirfaddooda. Gudaha Biljimka, da'da q qalmashada hawlgabka waa 65 sano jir.