Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
D

Dembi ku oogid

Haddii uu qof ku galo dembi gudaha Biljimka, dembi ayaa lagu soo oogaa. Taas macnaheedu waa in qofku ay booliisku su'aalaan, waana in uu hor yimaadaa maxkamadaha. Waxaa lagu xukumaa lacag ganaaxaa ama ciqaabaa.