Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
C

Cabasho

Deggae ayaa gudbin kara cabashi haddii uusan ku qanacsaneyn xaaladaha nololeed ama adeegyada laga bixiyo xarunta qaabilaada. Haddii uusan waafaqsaneyn ciqaab ama gargaarka caafimaad ee la siiyay, wuxuu gudbin karaa racfaan ama cabasho.