Geld verdienen

Hebt u betaald werk gevonden? Samen met uw werkgever moet u een arbeidscontract ondertekenen. Informeer ook uw sociaal assistent en schrijf u in bij een ziekenfonds.

U hebt werk en woont in een opvangcentrum of lokaal opvanginitiatief (OCMW)

  • Wanneer u werkt, bent u verplicht om uw sociaal assistent op de hoogte te brengen van uw arbeidscontract, uw werkuren en uw loonfiche.
  • Het is mogelijk dat u een deel van uw loon moet afgeven om te betalen voor uw huisvesting. Spreek hierover met uw sociaal assistent.

Verdient u voldoende geld en hebt u een stabiel arbeidscontract? Fedasil kan u vragen om een eigen woning te zoeken en het opvangcentrum te verlaten. Verliest u nadien uw werk en hebt u nog geen beslissing gekregen over uw verzoek om internationale bescherming, maak dan een afspraak bij het OCMW.

Schrijf u in bij het ziekenfonds

Wanneer u werkt, ben u ook verplicht om u in te schrijven bij een ziekenfonds (of mutualiteit).

Wat doet een ziekenfonds?

  1. Het ziekenfonds betaalt gedeeltelijk of volledig uw medische kosten terug (uw bezoek aan de dokter of de tandarts).
  2. U hebt werk, maar door ziekte of een ongeval bent u voor een tijd werkonbekwaam, dan geeft het ziekenfonds u een financiële vergoeding ter vervanging van uw loon.
  3. Het ziekenfonds informeert u over gezondheid, medische kosten en uw rechten als patiënt.