Een Belgisch rijbewijs

U moet een geldig Belgisch of internationaal rijbewijs hebben om met de auto te rijden. Hebt u al een rijbewijs behaald in uw land van herkomst, dan kan u met dit rijbewijs een Belgisch rijbewijs aanvragen. Hebt u nog geen rijbewijs, dan moet u een rijexamen afleggen.

Niet alle rijbewijzen geven recht op een Belgisch rijbewijs. 

Als uw rijbewijs niet wordt erkend, moet u opnieuw uw rijbewijs halen in België en een rijexamen afleggen in een officieel examencentrum.

Waar kan ik een Belgisch rijbewijs aanvragen?

U kan een Belgisch rijbewijs vragen aan het loket van de gemeente waar u verblijft. U krijgt niet meteen een nieuw rijbewijs. De procedure duurt enkele weken of maanden.

U moet de volgende documenten voorleggen:

  • een recente pasfoto
  • een verblijfsdocument
  • een geldig rijbewijs dat u wilt omwisselen
  • een beëdigde vertaling van uw rijbewijs

Hoeveel kost het om een rijbewijs aan te vragen?

Elke gemeente heeft een eigen prijs voor het afleveren van een rijbewijs. De prijs bedraagt gemiddeld 25 euro.

Een rijexamen afleggen

Als u een rijbewijs wilt behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Tijdens het examen test men of u geschikt bent om een auto te besturen en de nodige kennis en rijvaardigheid hebt. Het theoretisch examen kan u afleggen in het Nederlands (in Vlaanderen, Brussel), in het Frans (in Wallonië, Brussel) of met hulp van een beëdigd tolk in het Duits of Engels.

Om te leren autorijden, kan u kiezen uit een opleiding met een voorlopig rijbewijs of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

De rijopleiding en het afleggen van het rijexamen kosten veel geld. Bereid u goed voor op het rijexamen.