کشور‌های مبدأ امن

بلژیک برخی کشور‌ها را «امن» می‌داند چرا که ساکنان آن به طور کلی در امنیت زندگی می‌کنند.

کشور «امن» یعنی چه؟

کشوری است که ممکن است به آنجا بازگردانده شوید چرا که در آنجا از امنیت برخوردارید. اگر از کشوری می‌آیید که امن محسوب می‌شود، CGVS/CGRA درخواست حمایت شما را سریع‌تر بررسی می‌کند.

8 کشوری که در حال حاضر امن محسوب می‌شوند:

  • آلبانی
  • بوسنی-هرزگوین
  • گرجستان
  • مقدونیه
  • کوزوو
  • مونته‌نگرو
  • صربستان
  • هند

تحولات این کشور‌ها این فهرست را تغییر خواهد داد.