Insani korumanın sona ermesi

CGVS/CGRA insani korumanızı sona erdirebilir. Bu işlem, statünüzün iptali ya da geri çekilmesi yoluyla yapılabilir.

Statünüzün sona ermesi

İnsani korumayı gerektiren durumların ortadan kalkması ya da insani koruma gerekliliğini ortadan kaldıracak şekilde değişikliğe uğraması hâlinde CGVS/CGRA insani korumanızı sona erdirmeye karar verebilir. Bu, koruma gerekliliğinin sizin davranışlarınız nedeniyle ortadan kalkması hâlinde de gerçekleşebilir.

Statünüzün iptali

CGVS/CGRA, size aslında hiç insani koruma verilmemiş olması gereken durumlarda bu statünüzü iptal edebilir. Bu aşağıdaki durumlarda mümkündür:

  • Ülkenizde adi bir suç işlediyseniz.
  • Mülakat sırasında asılsız (sahte) bilgi ya da belge verdiyseniz.
  • Ciddi zarar görme konusunda herhangi bir gerçek risk altında olmadığınız davranışlarınızdan anlaşılırsa.
  • Koruma kapsamı dışında tutulmanız gerekiyorduysa

Temyiz

CGVS/CGRA’nın aldığı kararı RvV/CCE’ye temyiz edebilirsiniz. Temyiz prosedürü sırasında ülkeden zorla çıkarılamazsınız.