መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ጾታዊ መለለዪ

ጾታዊ መለለዪ ነቲ ብውሽጥና ዝመስለና ነገር ዝገልጽ እዩ። እቲ ብውሽጥና ዝመስለና ነገር፡ ደቂ-ተባዕትዮ፡ ደቀ'ንስትዮ ወይ ካብ ክልቲኣቱ ምድብ ወጻኢ ምዃንና ክኸውን ይኽእል። ሓደ ሰብ ብዛዕባ ገዛእ-ርእሱ ወዲ-ተባዕታይን ጓለ'ንስተይትን ወይ ካብ ክልቲኡ ወጻኢ ዝዀነ ጾታዊ መለለዪ ዘለዎ ምዃኑ ምዝስምዖ፡ ነዚ ዘይ-ድርብ ጾታዊኢልና ንጽውዖ። ሓደ ሰብ ናይ ወዲ-ተባዕታይን ጓለ'ንስተይትን ባህርያት ሒዙ ምስዝውለድ እሞ ዝንባለኡ ናይ ወዲ-ተባዕታይ ወይ ጓለ'ንስተይ ምስዝኸውን፡ ነዚ ጉስየ-ጾታዊተባሂሉ ይጽዋዕ። ጾታዊ መለለዪኦም ዝቐየሩ ሰባት፡ ሒዞሞ ዝተወልዱ ጾታ ምስ ውሽጣዊ ኣረኣእያኦም፡ ባህርያቶምን ስምዒቶምን ዘይቃዶ ኰይኑ ይረኽብዎ። ጾታዊ መለለዪ ምስ ግዜ ክቀያየር ዝኽእል እውን'ዩ። እዚ ድማ ተቓያያሪነት ናይ ጾታዊ መለለዪ ይበሃል።