መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

መቐበሊ ቦታ

ትካል ፌዳሲል፡ ኣብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ወይ ኣብ ከባብያዊ ትካል ምቕባል ኣጋይሽ ዝምድበልኩም መቐመጢ ቦታ። ኣብ'ቲ እትምደቡሉ መቐበሊ ነቝጣ እትድቅሱሉ፡ እትምገቡሉን ካልእ ደገፍ እትረኽቡሉን ቦታ ንኽትረኽቡ መሰልኩም ኣለኩም።