መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

መንነት ዘለልዩ ሰነዳት

ብዛዕባ መንነትኩም ወግዓዊ መረጋገጺ ዝህቡ ወግዓውያን ሰነዳት (ስእልኹምን ስምኩምን ዘለዎም)፤ ንኣብነት፡ ሃገራዊ መለለዪ መንነት ወረቐትኩም ወይ ዓለም-ለኻዊ ፓስፖርትኹም።