መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

መሊስኣ መንበሪ ምርካብ

ዝምልከቶም ዕቑባት ስደተኛታት ካብ ሓንቲ ዕቝባ ሓቲቶምላ ዝጸንሑ ሃገር፡ ናብ ካልእ ኣቐዲማ ኣዕቊባ ቀዋሚ ፍቓድ ነባርነት ሂባቶም ዝጸንሐት ሃገር ዝምለሰሉ መስርሕ።