መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

I

IOM

ዓለም-ለኻዊ ውድብ ንስደተኛታት። ትካል IOM ብዛዕባ ጉዳይ ስደት ዝመጸ፡ ሰብኣውነትን ኣገባብን ዘለዎ ምሕደራ ከምዝህሉ ዝገብር፡ ከምኡ'ውን ኣብ'ዚ መዳይ እዚ ዓለም-ለኻዊ ምትሕብባር ንኽህሉ ይድርኽ። ትካል IOM ተግባራውያን ዝዀኑ ፍታሓት ኣብ ምንዳይ ይተሓጋገዝ፡ ከምኡ'ውን ንጽጉማት ስደተኛታት ሰብኣውነት ዘለዎ ደገፍ ይገብር።