መርከቢ

ብዛዕባ ኣብ ቤልጂዩም ዘለኩም ሃለዋት ድዩስ ንመሰል ምቕማጥ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ብዝምልከት ሕቶ ኣለኩም ዶ? ናብ ናይ ፌዳሲል ነቝጣ ሓበሬታ ናይ ማእከል ምቕባል መጻእተኛታት ብምቕራብ ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም።

ናብ`ዚ ነቝጣ ሓበሬታ ደውሉ

+32 (0)2 227 41 51

ናብ`ዚ ነቝጣ ሓበሬታ ብኣካል ምጹ

Rue de Passchendaele 2

1000 Brussels

ነቝጣ ሓበሬታ ናይ ትካል ፌዳሲል ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ዘለዉ መዓልትታት - ካብ ሰዓት 9 ቅ.ቀ. ክሳብ ሰዓት 12:45 ድ.ቀ. ክፉት እዩ።

ስጒምትታት ኮሮናቫይረስ
እቲ ኣብቲ መቐበሊ ማእከል ዘሎ ናይ ሓበሬታ ንቚጣ ክሳብ ዝቕጽል ምልክታ ተዓጽዩ ኣሎ። ደለይቲ ዕቚባ ናይ መቐበሊ ቦታ ንምሕታት ናብቲ ናይ ሓበሬታ ንቚታ ክመጹ ኣይክእሉን'ዮም።

ነቲ ናይ ሓበሬታ ንቚጣ በዚ ዝስዕብ ርኸብዎ
ብተሌፎን፥ +32 (0) 2 227 41 51
ብኢመይል፥ dispatching.infopunt@fedasil.be