Vizitoni mjekun

Kur vizitoni një mjek, ju mund t'i besoni atij ose asaj dhe t'i tregoni atyre për ndonjë dhimbje ose problem. Mjeku është i detyruar të mbajë atë që thoni gjatë vizitës suaj ne menyre konfidenciale (sekrete).

Mjeku dhe pacienti

Konfidencialiteti

Mjekët janë të detyruar të mbajnë atë që ua tregoni gjatë vizitës suaj konfidenciale. Ata nuk mund të kalojnë asnjë informacion, as në qeveri apo tek anëtarët e familjes suaj. Nëse, megjithatë, dëshironi që doktori të kalojë informacionin rreth jush, ju duhet t'ia shprehni mjekut.

Shpjegimi i mjekut

Ju mund t'i tregoni mjekut çdo gjë: për dhimbjet ose problemet me trupin tuaj, por edhe për shqetësimet tuaja dhe arsyet pse nuk ndiheni mirë. Mjeku do t'ju ekzaminojë dhe do të përshkruaje vëzhgimet e tij ose të saj. Mjeku duhet të shpjegojë në detaje atë që ai apo ajo mendon se problemi është dhe cilat zgjidhje ekzistojnë.

Nëse nuk e kuptoni mjekun, duhet t'i njoftoni ata. Mjeku do të gjejë një përkthyes i cili do ta përkthejë shpjegimin për ju. 

Ju mund te merrni me vete nje person te besuar qe mund te perktheje per ju.