مراجعه به پزشک

هنگامی که به یک پزشک مراجعه می‌کنید، به وی اعتماد می‌کنید و درباره درد یا مشکلات‌تان با وی صحبت کنید. پزشک متعهد است اطلاعاتی را که در اختیار وی قرار می‌دهید، نزد خود به صورت محرمانه حفظ کند.

پزشک و بیمار

افشا‌نکردن اطلاعات شخصی

پزشکان متعهد هستند آنچه را به ایشان می‌گویید، نزد خود به صورت محرمانه حفظ کنند. آنها هیچگونه اطلاعاتی را در اختیار دیگران، حتی دولت یا اعضای خانواده شما، قرار نخواهند داد. با این حال اگر می‌خواهید پزشک، اطلاعات شما را به دیگران ارائه نماید، باید صریحاً این مسئله را به او بگویید.

توضیحات پزشک

هر موضوعی را می‌توانید با پرشک در میان بگذارید: نه فقط درد یا مشکلات جسمانی‌تان، بلکه دغدغه‌ها و دلایل نامساعدبودن حال‌تان. پزشک شما را معاینه نموده و مشاهدات خود را شرح خواهد داد. پزشک باید مشکل و درمان‌های ممکن را با ذکر جزئیات توضیح دهد.

اگر گفته‌های پزشک را درک نمی‌کنید، باید او را مطلع کنید. پزشک یک مترجم شفاهی پیدا خواهد کرد تا توضیحات را برای شما ترجمه کند. 

همچنین می‌توانید یک فرد بزرگسال معتمد را همراه خود ببرید تا برای‌تان ترجمه کند.