Kthimi i tavolinave

Sportelet e kthimit vullnetar nga Fedasil dhe organizatat partnere janë të përhapura në mbarë Belgjikën. Kontaktoni me një nga këto sportele për të kërkuar kthim vullnetar ose për të pyetur për më shumë informacion.