Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
T

Trafikimi i qenieve njerëzore

Trafikimi i qenieve njerëzore, që shpesh konsiderohet si një formë moderne e skllavërisë, përfshin shfrytëzimin e njerëzve në fusha të ndryshme. Si shfrytëzimi seksual (shpesh si pjesë e prostitucionit) ashtu edhe shfrytëzimi ekonomik (përmes punës) janë të përfshira