መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ዘይሕጋዊ ምጕዕዓዝ ሰብ

ዘይሕጋዊ ምጕዕዓዝ ሰብ፡ ከም ዘበናዊ መልክዕ ናይ ጊልያነት ዝቝጸር ኰይኑ፡ ኣብ ልዕሊ ሰባት ብዙሕ-ዝመልክዑ ምዝመዛ ዝፍጸመሉ እዩ። ጾታዊ ምዝመዛ (ዝበዝሕ ግዜ ከም ኣካል ምንዝርና)፡ ከምኡ`ውን ቍጠባዊ ምዝመዛ (በመልክዕ ዕዮ)፡ እቶም ዘሰክፉ ነጥብታቱ እዮም