Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
S

Sekreti profesional

Në profesione të caktuara, zbatohet sekreti profesional. Kjo do të thotë që profesionistëve të caktuar nuk u lejohet të zbulojnë atë që u është thënë në funksionet e tyre. Kjo vlen për mjekët, farmacistët dhe punëtorët socialë. Ndonjëherë sekreti profesional mund të shkelet, për shembull kur dikush është në një situatë emergjente.