België heeft 3 officiële talen

In België spreken de inwoners Frans, Nederlands of Duits, afhankelijk van de regio waar ze wonen. De drie verschillende regio’s heten gemeenschappen.

3 gemeenschappen

In België zijn er 3 gemeenschappen:

  • de Vlaamse Gemeenschap: hier wonen mensen die Nederlands spreken
  • de Franse Gemeenschap: hier wonen mensen die Frans spreken
  • de Duitstalige Gemeenschap: hier wonen mensen die Duits spreken

In Brussel spreken ze Nederlands of Frans

Brussel is tweetalig. De mensen die Nederlands spreken in Brussel behoren tot de Vlaamse Gemeenschap en de mensen die Frans spreken tot de Franse gemeenschap.

Elke gemeenschap heeft een regering

Elke gemeenschap heeft een regering die beslist over cultuur, taal en opleiding.