Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
T

Taageerada bulshada

Haddii aadan awoodin inaad ku noolaato nolol sharaf leh, waxaad codsan kartaa taageerada bulshada ee ay bixiyaan CPAS/OCMW. Midaan waxay noqon kartaa, tusaale ahaan, taageero maaliyadeed ama shaqaaleynta CPAS/OCMW. Mararka qaarkood, taageerada bulshada waxay ku xaddidan tahay kaalmada caafimaadka ee degdega ah.