Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
S

Sharciyeyn

Habraac lagu hubiyo asalka dukumentiga. Sharciyeynta waa hubinta rasmiga ah in saxiixa  iyo shaambada ku taalo dukumentiga ay dhab yihiin.
Sharciyeynta waxay la xiriirtaa qaabka dukumiintiga, laakiin ma xaqiijiso waxa ku qoran ay sax yihiin.