Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
S

Shaqo xilliyeed

Shaqada la qabto kaliya muddo gaaban iyo xaddidan sanadkii. Tusaalooyinka shaqo xilliyeedka ka jira Biljimka waa gurashada miraha iyo goosashada khudaarta.
Shaqaale xilliyeed waa rag ama dumar qabta shaqo xilliyeed. Batrooniga inta badan wuxuu siiyaa hoy kumeelgaar ah shaqaale xilliyeedka.