Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
Q

Qofka weyn/Qaangaar

Qof ka weyn 18 sano jir.