Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
M

Marxaladda oggolaanshaha

Marxaladda koowaad ee go'aaminta in codsigu buuxiyay shuruudaha rasmiga ah qaarkood. Haddii codsiga la oggolaan karo, nuxurka codsiga ayaa la qiimeyn doonaa (mudnaanta qofka iyadoo la fiirinayo).