Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
K

Ku tiirsaneyaal

Kuwa kugu tiirsan maal ahaan. Waxaa laga yabaa inaad leedahay carruur ama dad kale oo kugu tiirsan (waalidiin).