Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
G

Guurka qasabka ah

Guurka ka dhaxeeya laba qof kaasoo ugu yaraan hal qof uusan si xor ah oo buuxda u oggolaan guurka. Sida kale haddii loo dhigo, guur xoog iyo handadaad ah.