Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
G

Goobaha dadweynaha

Goobaha dadweynaha waa aaggaga qof walba uu isticmaali karo. Goobaha dadweynaha badankooda waa goobo furan.