Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
G

Gargaar caafimaad oo degdeg ah

Haddii aad joogeyso gudaha Biljimka bilaa deganaansho sharci ah (si aan caadi ahayn), kaliya waxaad xaq u leedahay gargaarka caafimaadka ee degdega ah iyadoo loo marayo CPAS/OCMW.