Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
G

Galmo

Waxaa loola jeeda jinisga qofka ee barashada naflayda. Waa wax ku saabsan sifooyinka jirka aad ku dhalatay. Waxaad noqon kartaa lab, dhedig, ama labeeb.