Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
B

Booliska

Booliska waa adeegayaal ka tirsan dawladeed. Boolisku wuxuu ilaaliyaa kala damebynta dadweynaha iyo amniga, wuxuu baaraa fal-debiyeedyada wuxuuna bixiyaa kaalmo.