Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
A

Aagga go'doominta

Qol ama dariiq ku yaala xarunta qaabilaadda kuwaasoo dadka lagu gooni yeelo ugu yaraan 7 maalmood. Dadka ku sugan aagga go'doominta ma aha inay is taabtaan degganeyaasha kale ee xarunta qaabilaadda. Go'doominta (gooni-ahaanshaha) waa lama huraan si looga hortago inay dadka kale jirradaan iyo si loo joojiyo sii faafida korona fayras.