Uw verblijf in de opvangplaats

Asielzoekers krijgen een bed, eten, begeleiding en medische hulp.

Familiekamer in de opvangplaats

België geeft 'materiële' hulp aan mensen die de internationale bescherming hebben gevraagd. De materiële hulp krijgt u in de opvangplaats die u is toegewezen (een opvangcentrum of een individuele woning).

Wat omvat de materiële hulp?

  • Huisvesting en maaltijden
  • Medische hulp, psychologische hulp, sociale begeleiding
  • Kleding en verzorgingsproducten
  • De mogelijkheid om hulp van een advocaat en van een tolk te vragen

België geeft geen financiële hulp aan mensen die bescherming vragen. U krijgt wel iedere week een beetje zakgeld.