Uw opvangplaats

Fedasil biedt u een opvangplaats aan tijdens het onderzoek van uw asielaanvraag.

Eerst registreert Fedasil uw verzoek om bescherming in het aanmeldcentrum. Daarna controleert Fedasil of u opvang kunt krijgen tijdens het onderzoek van uw aanvraag.

  • Als u geen recht hebt op opvang, moet u het aanmeldcentrum verlaten. Fedasil legt u uit dat u nog altijd recht hebt op medische bijstand, zelfs als u geen opvang krijgt.
  • Als u recht hebt op opvang, biedt Fedasil u een opvangplaats aan: vaak is dat een centrum dat beheerd wordt door Fedasil of door het Rode Kruis.
Aankomst in de opvangplaats

De keuze van een opvangplaats

Fedasil kiest een opvangcentrum op basis van de bedden die op dat moment in de centra vrij zijn. Fedasil houdt ook rekening met uw situatie: de samenstelling van uw gezin, uw gezondheid, enzovoort.

Wilt u geen opvang?

Opvang is niet verplicht. U mag de opvangplaats  die Fedasil u aanbiedt ook weigeren, bijvoorbeeld als u in België vrienden hebt die ermee akkoord gaan dat u bij hen komt wonen. In dat geval helpt Fedasil u alleen voor uw medische zorgen.

Bent u niet tevreden over uw opvangplaats?

Spreek hierover eerst met uw sociaal assistent. U kunt een klacht indienen.