De hervestiging van vluchtelingen in België

 Sommige vluchtelingen komen in België via hervestiging.

Deze personen komen van buiten Europa en worden geïdentificeerd door UNHCR, het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties. Na een screening door België krijgen de geselecteerde personen een beschermingsstatuut in België en kunnen zij zich hier duurzaam vestigen.

Wie kan hervestigd worden in België?

België kiest eerst het aantal personen en vanuit welke landen het wil hervestigen. UNHCR identificeert dan ter plaatse de meest kwetsbare vluchtelingen. 

Het CGVS en Fedasil ontmoeten de vluchtelingen in de landen waar zij zich op dat moment bevinden. Het CGVS analyseert hun verzoek tot internationale bescherming.  Fedasil doet de medische screening, bereidt de vluchtelingen voor op hun duurzaam verblijf in België, organiseert de reis en de opvang in België.

Sinds 2013 worden vooral Syrische vluchtelingen die in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven, hervestigd naar België. Maar ook Afrikaanse vluchtelingen uit de regio Grote Meren (Congo, Burundi, Uganda) en de Centraal-Mediterrane route (Libië) kregen al bescherming.

Hervestiging is niet mogelijk voor vluchtelingen die al in België of in Europa zijn.