Mülteci statüsünün sona ermesi

CGVS/CGRA, örneğin yeni bir vatandaşlığınızın olması ya da zulüm görmekten korktuğunuz ülkeye dönerek burada yaşamaya başlamanız gibi durumlarda mülteci statünüzü sona erdirebilir. CGVS/CGRA soruşturma sırasında yolsuzluk yapmanız hâlinde de statünüzü geri çekebilir.

Mülteci statünüzün sona ermesi

CGVS/CGRA, aşağıdaki durumlarda mülteci statünüzü sona erdirebilir:

 • Vatandaşı olduğunuz ülkenin korumasını gönüllü olarak talep ettiyseniz.
 • Kaybettiğiniz bir vatandaşlığı gönüllü olarak geri aldıysanız.
 • Yeni bir vatandaşlığınız varsa.
 • Zulüm görmekten korktuğunuz ülkeye gönüllü olarak dönüp burada yaşamaya başladıysanız.
 • Mülteci olarak kabul edilmenize olanak sağlayan şartlar ortadan kalktıysa; örneğin ülkenizde kalıcı değişiklikler meydana geldiyse.

Mülteci statünüzün iptali

CGVS/CGRA, size aslında hiç statüsü verilmemiş olması gereken durumlarda bu statünüzü iptal edebilir. Bu aşağıdaki durumlarda mümkündür:

 • Ülkenizde adi bir suç işlediyseniz.
 • Mülakat sırasında asılsız (sahte) bilgi ya da belge verdiyseniz.
 • Ciddi zarar görme konusunda herhangi bir gerçek risk altında olmadığınız davranışlarınızdan anlaşılırsa.
 • Koruma kapsamı dışında tutulmanız gerekiyorduysa

Yabancılar Dairesi aşağıdaki durumlarda CGVS/CGRA’dan mülteci statünüzü geri çekmesini talep edebilir:

 • Özellikle ciddi bir suçtan hüküm giyerseniz.
 • Ulusal güvenliğe tehdit oluşturuyorsanız.

CGVS/CGRA kararını temyiz etme

CGVS/CGRA’nın aldığı kararı RvV/CCE’ye temyiz edebilirsiniz. Temyiz prosedürü sırasında ülkeden zorla çıkarılamazsınız.