መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ሰብኣውነታዊ ሕጋጋት (9bis)

እዚ ፍልይ ዝበለ መስርሕ እዩ። ፍልይ ዝበለ ፍቓድ ነባርነት ንኽወሃበኩም መሰል ዘይብልኩም ክነስኹም ኣብ ቤልጂዩም ንኽትነብሩ ገና ምኽንያት ዘለኩም ምስእትዀኑ፡ ኵነታትኩም በዚ መስርሕ እዚ ሓሊፉ ይረአ። ነዚ መስርሕ እዚ ንኸተበጋግስዎ መለለዪ መንነትኩም ዝዀኑ ሰነዳት የድልዩኹም። እዚ መስርሕ እዚ፡ ንነፍሲወከፍ ክንዲ ሰብ ዝኣኸለ በዓል ጉዳይ €350 ዝመጠኑ ገንዘብ ይውድኣሉ።