መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ሳሙሶሻል/SamuSocial

ምስ ህጹጽ ሓገዝ ዝተኣሳሰሩ ናውቲ ዝህብ፡ ከምኡ'ውን ኣብ ዞባ ብራስለስ ኰነ ኣብ ከባቢኣ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ንዝርከቡ ቤት-ኣልቦ ንዝዀኑ ሰባት ሕክምናውን ማሕበረ-ስነ-ልቦናውን ሓገዝ ዝገብር ግብረ-ሰናያዊ ትካል ናይ ቤልጂዩም።