Kthimi i detyruar

Ne qofte se ju nuk largoheni me marreveshje, qeveria e Belgjikes mund t'ju detyroje qe ju te largoheni ne vendin tuaj te origjines. 

Policia me pas do ju marre me vete dhe do ju dergoje ne nje aeroplan. 

Mos lejoni qe gjerat te shkojne deri ketu! Diskutoni situaten tuaj me punonjesin tuaj social ose me nje avokat.

Cila eshte procedura per nje kthim te detyruar?

Kthimi i detyruar vazhdon ne disa faza, ne bashkepunim me policine.

  • Juve do ju ofrohet se pari mundesia qe te largoheni me marreveshje, ju nuk rezistoni.
  • Ju refuzoni qe te largoheni: policia do ju dergoje ne aeroplan.
  • Ju vazhdoni te kundershtoni largimin: oficeret e policise do ju shoqerojne ne aeroplan dhe do fluturojne drejt destinacionit tuaj.
  • Ju vazhdoni te kundershtoni largimin: policia do te organizoje nje fluturim te sigurte per t'ju derguar drejt vendit tuaj te origjines.