بازگشت اجباری

اگر با میل خود بلژیک را ترک نکنید، دولت بلژیک می‌تواند شما را مجبور کند به کشور اصلی خود بازگردید. 

در این صورت، پلیس شما را همراه خود برده و سوار هواپیما خواهد نمود. 

اجازه ندهید این وضعیت پیش بیاید! وضعیت خود را با مددکار اجتماعی یا وکیل‌تان در میان بگذارید.

روند بازگشت اجباری چیست؟

بازگشت اجباری مرحله به مرحله پیش می‌رود و با همکاری پلیس انجام می‌شود.

  • ابتدا به شما فرصت این داده می‌شود که به صورت داوطلبانه کشور را ترک کنید، بدون اینکه مقاومت کنید.
  • درصورتیکه از این کار سربزنید: پلیس شما را به فرودگاه خواهد برد.
  • چنانچه همچنان در برابر ترک خاک بلژیک مقاومت کنید: مأموران پلیس شما را به داخل هواپیما برده و راهی مقصدتان خواهند نمود.
  • چنانچه همچنان از ترک بلژیک خودداری کنید: پلیس یک پرواز ایمن ترتیب می‌دهد تا شما را به کشور مبدأتان بازگرداند.