CPAS/OCMW’den sosyal yardım

Mülteci olarak kabul edildiniz ve henüz bir ev kiralamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliriniz yoksa, CPAS/OCMW’dan yardım isteyebilirsiniz.

Kim CPAS/OCMW’den sosyal yardım alır?

CPAS/OCMW’den sosyal yardım almak için birkaç koşulu karşılamanız gerekir:

  • Belçika’da yasal olarak kalıyor olmalısınız (resmi olarak mülteci statüsünü alan kişi, ikincil koruma, vb.)
  • Muhtaç durumdaysınız CPAS/OCMW durumunuzu ve gelirinizi inceleyecektir.
  • Belçika’da bir ikamet yeriniz var

CPAS/OCMW ayrıca başka koşullar da talep edebilir: Çalışmaya istekli olmanız, ilk önce hakkınız olan diğer faydalara başvurmanız vb.

Uluslararası koruma başvurunuz, konusunda bir karar verilmediği sürece, CPAS/OCMW’dan sosyal destek alma hakkınız yoktur. Fedasil’e ya da Kızılhaç’a ait olan bir ağırlama merkezine ya da CPAS/OCMW’nin bir evine yerleştirileceksiniz.

CPAS/OCMW ne tür yardımlar sağlar?

CPAS/OCMW, sizin için en uygun yardımların hangileri olduğunu inceler. Yardımlara dair bazı örnekler CPAS/OCMW tarafından sağlanır:

  • Finansal yardım (aylık geçinmeye yetecek bir ücret veya geçinmeye yetecek maaşın altında para kazanıyorsanız tamamlayıcı bir tutar)
  • Barınak veya barınak aramada yardım
  • Yerleşme primi (mobilya ve diğer ev eşyalarının alımında yardım)
  • Tıbbi bakım masraflarını ödemede yardım
  • İş aramada yardım
  • Borçları ödemede yardım (borç arabuluculuğu)
  • Psikososyal yardım

Sosyal yardıma ihtiyacınız varsa, kaldığınız belediyenin CPAS/OCMW’sine gidin.